chính sách bảo mật

chính sách bảo mật

22/12/230

Thu Thập và Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

1. Bình Luận:

  • Khi bạn chia sẻ ý kiến thông qua bình luận, chúng tôi tiến hành thu thập dữ liệu từ biểu mẫu bình luận, kèm theo địa chỉ IP và user agent để ngăn chặn spam.
  • Chuỗi ẩn danh từ địa chỉ email của bạn (được gọi là hash) có thể được chia sẻ với Gravatar để kiểm tra việc sử dụng của bạn.
  • Chính sách bảo mật Gravatar có sẵn để tham khảo. Ảnh tiểu sử của bạn sẽ công khai hiển thị sau khi bình luận được chấp nhận.

2. Thư Viện Hình Ảnh:

  • Đề xuất không tải lên hình ảnh chứa dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS). Cookies có thể lưu trữ thông tin như tên, email và địa chỉ website để giảm thời gian nhập lại thông tin khi bình luận, tồn tại trong một năm. Trang đăng nhập sử dụng cookie tạm thời và đăng nhập tạo một số cookie lưu thông tin và lựa chọn hiển thị.

3. Nội Dung Nhúng từ Website Khác:

  • Bài viết có thể chứa nội dung nhúng như video, hình ảnh từ các trang web khác, hoạt động tương tự khi truy cập trang web đó.

4. Chia Sẻ Dữ Liệu:

  • Chúng tôi cam kết không chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bất kỳ đối tác nào.

5. Thời Gian Lưu Trữ Dữ Liệu:

  • Bình luận và siêu dữ liệu sẽ được lưu giữ vô thời hạn để tự động nhận biết và chấp nhận bình luận. Người dùng có tài khoản có thể quản lý thông tin cá nhân của mình. Thông tin này có thể được xuất hoặc xóa nếu người dùng yêu cầu (ngoại trừ nghĩa vụ bảo mật hoặc pháp lý).

6. Nơi Gửi Dữ Liệu Của Bạn:

  • Bình luận từ khách có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.

0946377386
Liên hệ