Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán

22/12/230

Thanh toán hàng Tiểu ggạch – Hàng Lẻ – Hàng ghép.

Đối với hàng tiểu ngạch – hàng lẻ, quy trình thanh toán được tổ chức một cách linh hoạt theo 2 hình thức sau:

  • Thanh Toán Bởi Người Gửi: Người gửi có quyền chọn thanh toán ngay khi gửi hàng hoặc khi hàng đã được chuyển đến tay người nhận. Đội ngũ chăm sóc khách hàng sẽ thông báo cho người gửi để thực hiện thanh toán thông qua chuyển khoản, từ đó hoàn tất quy trình giao nhận hàng.
  • Thanh Toán Bởi Người Nhận: Người nhận hàng tiểu ngạch có trách nhiệm thực hiện thanh toán ngay khi nhận hàng, giúp đảm bảo tính linh hoạt và tốc độ trong quá trình giao nhận.

Thanh Toán Hàng Chính Ngạch.

Hình thức thanh toán đối với hàng hóa chính ngạch sẽ tuân theo các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng, chi tiết như sau:

  • Khách Hàng Mới: Khách hàng mới được yêu cầu thực hiện thanh toán 100% trước khi hàng xuất kho, điều này đảm bảo minh bạch và tạo niềm tin trong quan hệ giao dịch.
  • Khách Hàng Thân Thiết: Đối với khách hàng thân thiết hoặc sử dụng dịch vụ thường xuyên, chúng tôi sẽ linh hoạt trong việc thương lượng điều kiện thanh toán trong hợp đồng. Các điều khoản cụ thể sẽ được đưa ra trong đề nghị thanh toán, bảng kê và hóa đơn, và thanh toán sẽ được thực hiện sau khi nhận được sự đồng ý từ khách hàng.

0946377386
Liên hệ