Seaway Bill là gì? Lý do sử dụng Seaway Bill

Thông thường, trong quá trình vận chuyển quốc tế, các doanh nghiệp thường sử dụng vận đơn như một giấy tờ pháp lý. Tuy nhiên, khi sử dụng vận đơn, chúng ta lại gặp khá nhiều vấn đề khó khăn và rắc rối. Trong một số trường hợp, Seaway Bill (SWB) đã được thay thế […]


0946377386
Liên hệ