Phyto là gì? – Quy trình cấp Phyto tại Việt Nam

Phyto là gì? – Quy trình cấp Phyto tại Việt Nam

15/12/230

Trong quá trình thực hiện các thủ tục xuất khẩu hoặc nhập khẩu đối với hàng hóa liên quan đến thực vật, một loại chứng từ quan trọng được biết đến với tên gọi là Phyto. Đây không chỉ là một tài liệu thông thường, mà còn là chìa khóa mở cánh cửa cho việc di chuyển sản phẩm thực vật qua biên giới quốc tế.

Phyto là gì?

Kiểm dịch thực vật (hay còn gọi là Phytosanitary) là một hoạt động quản lý của Nhà nước, nhằm ngăn chặn sự lây lan của những loài sâu, bệnh, cỏ dại nguy hiểm giữa các vùng trong quốc gia và giữa Việt Nam với các quốc gia khác. Công tác này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nông nghiệp, nguồn lực thực vật và môi trường.

Với các mặt hàng nhập khẩu liên quan đến thực vật, nhiệm vụ của kiểm dịch là đảm bảo rằng không có mầm bệnh nào được chuyển theo hàng hóa nhập khẩu khi chúng nhập cảnh vào Việt Nam. Ngược lại, đối với hàng xuất khẩu, kiểm dịch cũng đóng vai trò quan trọng nhằm chứng minh rằng hàng hóa đáp ứng đầy đủ điều kiện kiểm dịch để có thể xuất khẩu ra nước ngoài.

Cả kiểm dịch động vật và kiểm dịch thực vật đều nằm trong hệ thống Kiểm tra Chất lượng Nhà nước, áp dụng cho một số loại hàng hóa khi thực hiện các thủ tục hải quan. Điều này nhằm đảm bảo rằng quá trình xuất nhập khẩu diễn ra đúng quy định, giữ gìn sức khỏe của động, thực vật, và duy trì an ninh sinh thái toàn cầu.

phytosanitary cartificate là gì

Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật

Mục đích Phytosanitary Certificate.

 • Hàng nhập khẩu: đảm bảo ngăn chặn mầm bệnh khi hàng hóa nhập khẩu bước vào lãnh thổ quốc gia.
 • Hàng xuất khẩu: đóng vai trò như một bằng chứng khẳng định về việc hàng hóa đáp ứng các điều kiện kiểm dịch, chuẩn bị cho quá trình xuất khẩu ra nước ngoài.

Mặt hàng bắt buộc làm kiểm dịch thực vật, động vật.

 • Hàng hóa có nguồn gốc thực vật, như nông sản, gỗ, thức ăn chăn nuôi, thường đòi hỏi quá trình kiểm dịch.
 • Thông tư 40/2012/TT-BNNPTNT là tài liệu quan trọng, nhưng nó quá chung chung và khó áp dụng cho cả doanh nghiệp và cơ quan hải quan.
 • Đối với hàng xuất khẩu, gỗ sau khi chế biến không cần phải trải qua kiểm dịch thực vật.
 • Công văn số 89/BTC-TCHQ cung cấp hướng dẫn chi tiết, giải quyết nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
 • Để xác định mặt hàng cụ thể phải kiểm dịch động vật, bạn có thể tham khảo Bảng mã số HS trong danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn. Bảng này được Quyết định 4758/QĐ-BNN-TY ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Nội dung Phyto hàng xuất khẩu.

Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật là văn bản chứng minh sự đáp ứng của sản phẩm với các tiêu chuẩn kiểm dịch, và nó chứa đựng những thông tin chính sau:

Thông Tin Về Bên Xuất/Nhập Khẩu:

 • Tên và địa chỉ của người xuất khẩu.
 • Tên và địa chỉ của người nhập khẩu.

Thông Tin Về Sản Phẩm:

 • Số lượng và loại bao bì sử dụng.
 • Nơi sản xuất của sản phẩm.

Chi Tiết Của Sản Phẩm:

 • Tên chính xác và khối lượng của sản phẩm.
 • Tên khoa học của thực vật.

Thông Tin Bổ Sung:

 • Các thông tin khác quan trọng cần thiết.

Lưu ý: quá trình làm thủ tục kiểm dịch được thực hiện tại các cơ quan kiểm dịch vùng, tuân theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật.

1. Chuẩn Bị Hồ Sơ Đăng Ký.

 • Đơn Đăng Ký Kiểm Dịch
 • Yêu Cầu Vệ Sinh Thú Y (của nước nhập khẩu hoặc chủ hàng, nếu có)
 • Mẫu Giấy Chứng Nhận Kiểm Dịch (của cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu, nếu có)

2. Nộp Hồ Sơ Cho Cục Thú Y Học Xuất Nhập Khẩu.

 • Khi xuất khẩu động vật và sản phẩm động vật, tổ chức hoặc cá nhân cần nộp hồ sơ đăng ký kiểm dịch cho Cục Thú Y Học Xuất Nhập Khẩu, địa điểm tốt nhất để thực hiện thủ tục này.

3. Quá Trình Xác Nhận và Cấp Giấy Chứng Nhận.

 • Trong vòng 01 ngày làm việc sau khi nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Thú Y quyết định và thông báo địa điểm, thời gian kiểm dịch.
 • Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu kiểm dịch, nếu đạt yêu cầu kiểm dịch, Giấy chứng nhận kiểm dịch sẽ được cấp.
 • Tổ chức hoặc cá nhân có thể đến Cục Thú Y nhận Giấy chứng nhận, tuân thủ theo ngày ghi trên phiếu hẹn.

4. Thông Báo và Trả Lời Văn Bản.

 • Trong trường hợp kéo dài hơn 05 ngày làm việc hoặc không cấp Giấy chứng nhận, Cục Thú Y sẽ thông báo và trả lời bằng văn bản, kèm theo lý do chi tiết.

Hồ Sơ Đề Nghị Cấp Giấy Chứng Nhận Xuất Khẩu.

1. Giấy Đăng Ký Kiểm Dịch Thực Vật.

 • Đối với vật thể xuất khẩu/tái xuất khẩu, việc đăng ký kiểm dịch thực vật là bước quan trọng.

2. Giấy Ủy Quyền.

 • Chủ vật thể cần cung cấp giấy ủy quyền nếu ủy quyền cho người khác thực hiện đăng ký kiểm dịch thực vật.

3. Vận Đơn (Bill Hàng).

 • Chỉ áp dụng đối với vật thể xuất khẩu bằng đường biển khi cần xác nhận thông tin trên vận đơn.

4. Hợp Đồng Mua Bán và Thư Tín Dụng.

 • Nếu có, hợp đồng mua bán và thư tín dụng cần được xuất trình để đối chiếu thông tin.

5. Giấy Chứng Nhận Khử Trùng.

 • Áp dụng cho vật thể xuất khẩu có yêu cầu khử trùng, được ghi trong hợp đồng mua bán hoặc thư tín dụng.

6. Thủ Tục Đăng Ký.

 • Chủ vật thể hoặc người được ủy quyền cần thực hiện đăng ký kiểm dịch thực vật ít nhất 24 giờ trước khi xuất khẩu.
 • Hồ sơ nên được nộp trực tiếp cho cơ quan kiểm dịch thực vật, và kết quả sẽ được trả sau khi kiểm tra vật thể.
 • Cơ quan này sẽ cấp hoặc không cấp giấy chứng nhận dựa trên kết quả kiểm tra, và trong trường hợp không cấp, lý do sẽ được thông báo rõ ràng.

Hồ Sơ Đề Nghị Cấp Giấy Chứng Nhận Tái Xuất Khẩu.

1. Giấy Đăng Ký Kiểm Dịch Thực Vật Xuất Khẩu/Tái Xuất Khẩu.

 • Đây là bước quan trọng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận cho lô vật thể tái xuất khẩu.

2. Giấy Chứng Nhận Kiểm Dịch Thực Vật.

 • Bao gồm các loại giấy chứng nhận như nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa. Cần xuất trình bản chính để đối chiếu.

3. Vận Đơn (Bill).

 • Áp dụng đối với vật thể tái xuất khẩu bằng đường biển. Bản copy và xuất trình bản chính là cần thiết.

4. Phiếu Đóng Gói (Packinglist).

 • Chỉ áp dụng nếu vật thể tái xuất khẩu bằng đường biển và có sự không đồng nhất. Bản sao chụp và xuất trình bản chính để đối chiếu.

5. Giấy Ủy Quyền.

 • Cần xuất trình bản chính trong trường hợp chủ vật thể ủy quyền cho người khác thực hiện đăng ký kiểm dịch.

6. Hợp Đồng Mua Bán và Thư Tín Dụng.

 • Nếu có, cần xuất trình bản chính để đối chiếu thông tin hợp đồng và thư tín dụng.

7. Thủ Tục Đăng Ký.

 • Chủ vật thể hoặc người được ủy quyền cần thực hiện đăng ký kiểm dịch thực vật ít nhất 24 giờ trước khi tái xuất khẩu.
 • Hồ sơ sẽ được nộp trực tiếp cho cơ quan kiểm dịch thực vật, và kết quả sẽ được trả sau khi kiểm tra vật thể.
 • Cơ quan này có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ theo quy định.
 • Dựa vào kết quả kiểm tra, cơ quan kiểm dịch thực vật sẽ cấp hoặc không cấp giấy chứng nhận, và trong trường hợp không cấp, lý do sẽ được thông báo rõ ràng.

Địa chỉ cơ quan cấp Phyto tại Việt Nam.

 • Chi Cục Kiểm Dịch Vùng 1: Số 2 Trần Quang Khải, Thành phố Hải Phòng.
 • Chi Cục Kiểm Dịch Vùng 2: 28 Mạc Đĩnh Chi, P. Đakao, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh.
 • Chi Cục Kiểm Dịch Vùng 3: 146 Hoàng Diệu, Thành phố Đà Nẵng.
 • Chi Cục Kiểm Dịch Vùng 4: 66 Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
 • Chi Cục Kiểm Dịch Vùng 5: 149 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
 • Chi Cục Kiểm Dịch Vùng 6: 28 Trần Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An.
 • Chi Cục Kiểm Dịch Vùng 7: 98B Ngô Quyền, Phường Đông Kinh, Tp. Lạng Sơn.
 • Chi Cục Kiểm Dịch Vùng 8: 007 đường Nguyễn Huệ, Thành phố Lào Cai.
 • Chi Cục Kiểm Dịch Vùng 9: 386B đường Cách Mạng Tháng 8, Thành phố Cần Thơ.

Trong phần trên, chúng ta đã chiêm nghiệm khái niệm về Phyto là gì?, đồng thời làm quen với quy trình đơn giản để đạt được một Phyto. Quá trình này không đánh bại bản lĩnh của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy dường như muốn có sự an tâm hơn đối với sự chuyên nghiệp, hoặc bạn mong muốn giảm thiểu bất kỳ rủi ro nào có thể dẫn đến những sai sót và chi phí không mong muốn trong quá trình xin cấp giấy Phyto, chúng tôi sẽ là đối tác đáng tin cậy của bạn.

Chỉ cần cung cấp cho chúng tôi các chứng từ và thông tin liên quan đến hàng hóa, bạn có thể yên tâm để chúng tôi đảm nhiệm nhiệm vụ này một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí. Chúng tôi cam kết mang lại sự thuận tiện và hiệu quả cho doanh nghiệp của bạn trong quá trình làm thủ tục cấp Phytosanitary Certificate.

Hotline/Zalo: Mr.Phong 0836 777286 – Ms.Trang 0399 277286

Website: https://vantailaoviet.com/

Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/vietlaologistics/


0946377386
Liên hệ